آغاز به کار سایت رسمی همزمان با سال نو

ارسال شده توسط:علی ثقفی در تاریخ: 1390/01/01

طبق وعده قبلی "پایگاه اطلاع رسانی فوتبال همدان" از این پس فقط در نشانی www.hamedanfootball.com بارگذاری خواهد شد. 

ضمن عرض تبریک سال نو، از همه بازدید کنندگان گرامی تقاضا می شود، زین پس از سایت جدید بازدید نمایند.

لازم به توضیح است که نسخه حاضر در آدرس ذکر شده، حالت آزمایشی داشته و به زودی با تغییرات اساسی، در خروجی قرار خواهد گرفت. 

نظرات وپیشنهادات شما در راستای بهبود کیفیت و امکانات سایت جدید راهگشا خواهد بود 

با تشکر 

علی ثقفی-مدیر پایگاه اطلاع رسانی فوتبال همدان

موضوع یادداشت:  - چاپ این مطلب13 نظر
پتیگاه اطلاع رسانی فوتبال همدان را صفحه خانگی خود کنید