با تصمیم بجا و به موقع عباس صوفی؛

ارسال شده توسط:علی ثقفی در تاریخ: 1389/12/13

باشگاه پاس ‌شکایت‌هایش را از رسانه‌ها پس گرفت  
     
با تصمیم سرپرست موقت پاس همدان این باشگاه کلیه شکایت‌هایش را از رسانه‌ها پس گرفت.  
          
عباس صوفی با هدف تعامل بیشتر باشگاه پاس با رسانه‌ها تمامی شکایت‌هایش را از رسانه‌ها پس گرفت.

در دوره کریم ملاحی مدیرعامل مستعفی پاس این باشگاه از چندین رسانه شکایت کرده بود.
عباس صوفی هفته گذشته از سوی هیات مدیره باشگاه به عنوان سرپرست موقت باشگاه انتخاب شد.

موضوع یادداشت:  - چاپ این مطلب0 نظر
پتیگاه اطلاع رسانی فوتبال همدان را صفحه خانگی خود کنید